Търговия на регулиран пазар

Търговия на регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 17-08-2018
Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
3JR Софарма АД-София 4 000 4.0400 4.0500 4.0400 4.0493 4.0500 0.25%
4KX Корадо-България АД-Стражица 90 7.2000 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 0.70%
5MB Монбат АД-София 2 410 7.8500 7.8000 7.8000 7.8000 7.8000 -0.64%
6C4 Химимпорт АД-София 177 555 2.1600 2.1900 2.1300 2.1883 2.1300 -1.39%

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
0EA Елана Агрокредит АД-София 803 1.1700 1.1700 1.1600 1.1632 1.1600 -0.85%
0SP Спиди АД-София 3 44.6000 44.6000 44.6000 44.6000 44.6000 0.00%
3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 5 426 22.6000 22.6000 22.6000 22.6000 22.6000 0.00%
4EH Еврохолд България АД-София 200 1.6400 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 -0.61%
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 700 1.1900 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -3.36%
57E ЕМКА АД-Севлиево 250 2.7800 2.7000 2.7000 2.7000 2.7000 -2.88%
5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе 575 0.6450 0.6450 0.6450 0.6450 0.6450 0.00%
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 800 1.7300 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.58%
5EO Етропал АД-Етрополе 100 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 0.00%
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 6 514 7.4000 7.2500 7.2000 7.2461 7.2500 -2.03%
5PET Петрол АД-София 21 0.9000 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 1.11%
5SR Стара планина Холд АД-София 1 345 6.7500 6.8000 6.7500 6.7654 6.8000 0.74%
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 3 275 36.4000 37.2000 37.2000 37.2000 37.2000 2.20%
6AB Албена АД-к.к. Албена 272 55.0000 55.0000 50.5000 52.5809 54.0000 -1.82%
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 115 3.3600 3.3800 3.3800 3.3800 3.3800 0.60%
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 583 10.7000 10.6000 10.5000 10.5528 10.5000 -1.87%
BSO Българска фондова борса АД-София 100 299 6.1000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 -1.64%
GR6 Градус АД-Стара Загора 473 1.7800 1.7800 1.7600 1.7711 1.7600 -1.12%
SO5 Софарма трейдинг АД-София 2 115 7.1000 7.1500 7.0000 7.0344 7.0000 -1.41%
T43 Зърнени Храни България АД-София 422 0.3200 0.3120 0.3120 0.3120 0.3120 -2.50%
T57 Трейс груп холд АД-София 38 3.9000 3.9200 3.9200 3.9200 3.9200 0.51%

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 9 099 1.9100 1.9500 1.9100 1.9401 1.9500 2.10%
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 890 2.0500 2.0600 2.0600 2.0600 2.0600 0.49%
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 160 6.4500 6.4500 6.4500 6.4500 6.4500 0.00%

  Сегмент за облигации
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
8AVA Астерион България АД-София 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 0.00%

  Сегмент за компенсаторни инструменти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BLKC Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 14 316 0.7710 0.7900 0.7740 0.7839 0.7740 0.39%

  Сегмент за борсово търгувани продукти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF 500 0.9680 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 -2.89%