Търговия на регулиран пазар

Търговия на регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 26-09-2017
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
3JR Софарма АД-София 18 007 4.298 4.497 4.320 4.439 4.430 3.07%
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 4 106 1.780 1.770 1.731 1.741 1.731 -2.75%
5MB Монбат АД-София 427 11.220 11.250 10.800 11.061 10.800 -3.74%
6C4 Химимпорт АД-София 5 850 1.770 1.788 1.733 1.749 1.788 1.02%

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
0EA Елана Агрокредит АД-София 5 500 1.350 1.350 1.345 1.350 1.350 0.00%
0SP Спиди АД-София 90 42.700 42.651 42.650 42.650 42.650 -0.12%
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 9 260.000 262.000 255.500 259.944 262.000 0.77%
3NB Неохим АД-Димитровград 445 53.550 54.000 53.700 53.754 53.700 0.28%
4F6 Фазерлес АД-Силистра 2 355 39.990 36.260 36.120 36.172 36.120 -9.68%
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 8 625 1.044 1.060 1.040 1.048 1.040 -0.38%
4KX Корадо-България АД-Стражица 583 8.350 8.350 8.300 8.310 8.300 -0.60%
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 160 7.800 7.800 7.770 7.789 7.800 0.00%
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 15 35.980 36.200 36.200 36.200 36.200 0.61%
57E ЕМКА АД-Севлиево 150 3.020 3.055 3.055 3.055 3.055 1.16%
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 3 450 2.301 2.436 2.370 2.426 2.436 5.87%
5EO Етропал АД-Етрополе 544 4.998 5.350 5.250 5.306 5.350 7.04%
5IC ЗД Евроинс АД-София 78 1.040 1.110 1.110 1.110 1.110 6.73%
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 75 7.820 8.300 8.101 8.167 8.101 3.59%
5SR Стара планина Холд АД-София 1 485 8.100 8.190 8.110 8.175 8.110 0.12%
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 100 30.000 32.499 31.000 32.054 32.499 8.33%
6AB Албена АД-к.к. Албена 77 63.360 62.510 62.051 62.450 62.051 -2.06%
6AM Алкомет АД-Шумен 22 15.500 15.848 15.848 15.848 15.848 2.25%
6EG Енергоремонт Холдинг АД-София 1 685 4.300 4.331 4.300 4.319 4.300 0.00%
6N3 Холдинг Нов Век АД-София 365 12.500 13.579 13.575 13.577 13.579 8.63%
6S7 Синергон Холдинг АД-София 6 611 1.230 1.241 1.170 1.210 1.170 -4.88%
A4L Алтерко АД-София 1 344 2.210 2.170 2.161 2.163 2.161 -2.22%
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 155 12.569 12.550 12.550 12.550 12.550 -0.15%
BSO Българска фондова борса-София АД 1 090 4.720 4.899 4.581 4.607 4.581 -2.94%
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 700 1.515 1.600 1.600 1.600 1.600 5.61%
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 314 297 1.110 1.120 1.100 1.120 1.120 0.90%
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 1 900 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.00%
SO5 Софарма трейдинг АД-София 521 7.100 7.200 7.120 7.175 7.200 1.41%
T43 Зърнени Храни България АД-София 1 080 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.00%
T57 Трейс груп холд АД-София 1 746 4.750 4.680 4.410 4.455 4.410 -7.16%

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 200 5.000 5.130 5.130 5.130 5.130 2.60%
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 12 907 2.331 2.336 2.336 2.336 2.336 0.22%
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 3 270 2.238 2.230 2.220 2.221 2.220 -0.80%
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 1 305 6.448 6.498 6.420 6.445 6.420 -0.43%

  Сегмент за компенсаторни инструменти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BLKC Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 6 609 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.00%

  Сегмент за борсово търгувани продукти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 150 000 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.00%
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 500 1.245 1.250 1.250 1.250 1.250 0.40%

  Сегмент за права
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
6S6C Софарма имоти АДСИЦ-София 15 500 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 100.00%