Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

28-04-2017
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пазарната капитализация на "БФБ-София" АД достигна 10.39 милиарда лева в края на първото тримесечие на 2017 г., което представлява ръст от 7.3% в сравнение със стойността от 9.68 милиарда лева от началото на годината. Най-голям ръст от 16.46% бе отчетен в капитализацията на дружествата, търгувани на Сегмент акции Premium.

28-04-2017
Прессъобщение от БФБ-София
"БФБ-София" АД организира на 02 май 2017 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първото тримесечие на 2017 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

24-04-2017
Прессъобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса-София" АД изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Проектът на Правила за изчисляване на индексите на Българска фондова борса – София АД е публикуван на сайта на Борсата.

12-04-2017
Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

10-04-2017
Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

10-04-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Увеличаване на ликвидността на регионалната платформа за търговия с ценни книжа SEE Link, разширяването й с включване на нови фондови борси и брокери, решаване на проблемите с трансграничния клиринг и сетълмент са част от темите, които днес се обсъждат на Международна конференция за SEE Link в Белград, Сърбия. Във форума участват над 70 делегати от Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

Още...