Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

15-08-2017
Вътрешна информация
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

14-08-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Оптимизмът на пазарните участници извежда капиталовия пазар в страната до изключително силно представяне през първата половина на 2017 г, като могат да бъдат откроени следните факти и тенденции:

02-08-2017
Прессъобщение от БФБ-София
След като кандидатства за присъединяване към SEE Link миналата година, Banja Luka Stock Exchange (BLSE) стана активен член на SEE Link, позволявайки на участниците да търгуват и на този пазар.

02-08-2017
Прессъобщение от БФБ-София
На 31 юли 2017 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за първата половина на 2017 година. Иво Станков, директор за връзки с инвеститорите и Иван Такев, изпълнителен директор, представиха на зрителите доклада на борса за първата половина на годината, напредъка на текущите проекти и плановете за развитие на БФБ.

31-07-2017
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Първата половина на 2017 г. бе период на общ ръст за пазарите, организирани от БФБ-София. В сравнение с края на 2016, пазарната капитализация нарасна с 15.7%, преминавайки десет милиарда лева в края на първото тримесечие, а след това - единадесет милиарда в края на юни. Всички индекси също увеличиха стойността си. Оборотът на пазарите спадна със 17% в сравнение с втората половина на 2016 г., но бе по-висок от оборота през втората половина на 2015 г. и първата половина на 2016 г.

27-07-2017
Прессъобщение от БФБ-София
"БФБ-София" АД напомня, че на 31 юли 2017 в 16:00 ч. ще бъдат представени резултатите на дружеството за първата половина на 2017 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

Още...