Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg




Последно публикуван финансов отчет

Годишен отчет за 2017

Още...



Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календар







Последни новини

18-04-2018
Корпоративно управление
Националната комисия за корпоративно управление, председателстващата я институция -Българска фондова борса-София и международната консултантска компания Ernst & Young са домакини на 22-та Европейска конференция за корпоративно управление. Конференцията е част от официалните прояви, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, и се организира в партньорство с Министерство на финансите и Министерство на правосъдието. Основната тема на Конференцията е "Корпоративното управление за изграждане на нова култура за разкриване на информация, прозрачност и борба с корупцията". Във форума ще участват над 200 представители на най-високо ниво от Европейската комисия, водещи международни институции и организации в областта на корпоративното управление и публични компании. Събитието ще се проведе на английски език.

12-04-2018
Съобщение от БФБ-София
Българска фондова борса – София АД уведомява заинтересованите лица, че първоначално обявената в Корпоративния календар дата за публикуване на Консолидирания годишен отчет на Група БФБ-София: 27 април 2018 година, се променя. Консолидираният отчет на Групата ще бъде публикуван на 24 април, вторник. Целта е да се осигури достатъчно време за вписване на поканата за редовно Общо събрание на акционерите в Търговския регистър във връзка с почивните дни в началото на месец май. Променената дата е отразена в Корпоративния календар на уебстраницата на дружеството.

12-04-2018
Прессъобщение от БФБ-София
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

03-04-2018
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за първото тримесечие на 2018г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.

30-03-2018
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Българска фондова борса - София АД публикува годишен отчет за 2017 г. Индивидуалният одитиран отчет на Борсата за 2017 може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.

22-03-2018
Прессъобщение от БФБ-София
Изпълнителният директор на "Българска фондова борса-София" АД Иван Такев ще бъде лектор в Лятното училище на Фондация "Атанас Буров". Акцент в лекцията на г-н Такев ще бъдат водещите принципи и практики за добро корпоративно управление.

Още...