Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Годишен консолидиран отчет за 2016

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

28-03-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Българска фондова борса-София в партньорство с фондация „Атанас Буров“ и младежката предприемаческа организация Джуниър Ачийвмънт се включи за поредна година в глобалната инициатива за повишаване финансовата грамотност на младите хора Global Money Week (Глобална седмица на парите). Инициативата се провежда в периода 27 март - 2 април по целия свят и е под надслов #LearnSaveEarn (#НаучиСпестиСпечели). В рамките на седмицата младежите от цял свят научават повече за това какво представляват парите, как да спестяват, как да намерят най-доброто работно място и да развият своя предприемачески усет.

23-03-2017
Прессъобщение от БФБ-София
На 15 май (понеделник) 2017 г. в БФБ ще се проведе обучение на тема „Building Global Multi-asset Portfolios”. Курсът включва:

17-03-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Днес, 17.03.2017 г. в Българска Фондова Борса-София АД беше получено уведомление от Комисията за финансов надзор относно резултатите от извършена проверка, целяща изясняване на механизма за изчисляване на индекса SOFIX.

16-03-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Служебните министър на икономиката и заместник-министър на енергетиката г-н Теодор Седларски и г-н Константин Делисивков заедно с ръководствата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар дадоха официален старт на инициативата "Ден за акции". Официалните лица откриха тържествено борсовата сесия тази сутрин, като така изразиха подкрепата си за развитието на капиталовия пазар в страната.

13-03-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Осемнадесет инвестиционни посредници ще участват в третото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар "Ден за акции". Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни. "Денят за акции" ще бъде на 16 март 2017 г., като инвестиционните посредници, които ще се включат в него са:

06-03-2017
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

Още...