Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2016

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

16-01-2017
Прессъобщение от БФБ-София
След като фондовите борси в Белград и Любляна станаха активни членове на регионалната платформа за търговия на ценни книжа SEE Link в края на 2016 г., съставът на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI беше преразгледан с цел да се включат нови компании, така че да има по-широко представителство на регионалния пазар.

11-01-2017
Прессъобщение от БФБ-София
През декември капитализацията на основния пазар нарасна с 6,08% в сравнение с предходния месец и с над 10% спрямо декември 2015. Най-голям бе ръстът на сегмент за акции Premium: 6,33% за месец и 38,73% за година. Значителен ръст от 6,31% спрямо ноември имаше в капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация.

11-01-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Днес "Българска фондова борса-София" отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442, а оборотът на БФБ-София възлиза на 416 милиона лева.

10-01-2017
Предстоящо събитие
БФБ-София напомня, че традиционната годишна церемония по награждаването на инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 година, ще се състои в сряда, 11 януари 2017 год., от 10.30 ч. в Бална зала на Радисън Блу Гранд Хотел, 2-ри етаж, пл.”Народно събрание” 4.

06-01-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за четвъртото тримесечие на 2016г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.

13-12-2016
Прессъобщение от БФБ-София
През ноември 2016 година капитализацията на основния пазар нарасна с 3,2% в сравнение с предходния месец и с близо 10% в сравнение с респективния месец на 2015 година. Най-голям бе ръстът на сегмент Премиум: 5,7% за месец и 38,7% за дванадесет месеца.

Още...