Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 2 122 176 BGN
Сегмент акции Premium 668 928 BGN
Сегмент акции Standard 991 525 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 252 729 BGN
Сегмент за облигации 200 460 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 5 371 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 3 163 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 6 483 808 BGN
 9 514 885 344 BGN
Сегмент акции Premium 2 308 281 136 BGN
Сегмент акции Standard 6 574 942 740 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 631 661 468 BGN