Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 18-09-2017 - 23-09-2017

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за права 17 510 1 970.40 10 2
Сегмент акции Standard 4 608 882 7 690 442.96 900 56
Сегмент за борсово търгувани продукти 144 673 176 763.75 45 1
Сегмент акции Premium 577 765 2 158 789.27 1 041 5
Сегмент за облигации 6 023 6 157 176.24 4 4
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 256 303 659 240.38 297 6
Сегмент за компенсаторни инструменти 81 075 36 146.99 12 2