Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 15-10-2018 - 20-10-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент акции Standard 284 159 597 181.97 340 33
Сегмент за борсово търгувани продукти 6 993 11 187.31 15 4
Сегмент акции Premium 157 440 349 125.46 173 7
Сегмент за облигации 1 248 1 357 722.21 14 5
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 328 251 645 862.69 151 6
Сегмент за компенсаторни инструменти 35 152 22 095.64 12 2