Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 19-02-2018 - 24-02-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за права 662 211 662.21 1 1
Сегмент акции Standard 1 131 000 1 994 195.27 419 53
Сегмент за борсово търгувани продукти 9 317 11 832.61 17 5
Сегмент акции Premium 188 812 564 011.72 262 6
Сегмент за облигации 90 132 213.69 5 5
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 2 679 438 2 389 569.03 198 9
Сегмент за компенсаторни инструменти 268 473 140 115.09 63 3