Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 13-11-2017 - 18-11-2017

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за права 14 384 14.38 3 1
Пазар на ДЦК 500 542 393.50 1 1
Сегмент акции Standard 977 871 5 285 653.45 604 53
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 502 1 838.38 6 1
Сегмент акции Premium 378 740 1 552 063.22 264 6
Сегмент за облигации 4 839 9 577 857.48 4 3
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 123 558 849 965.92 138 8
Сегмент за компенсаторни инструменти 70 685 41 862.20 19 2