Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 14-05-2018 - 19-05-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент акции Standard 290 320 818 835.65 232 41
Сегмент за борсово търгувани продукти 260 785 1 388.71 4 3
Сегмент акции Premium 244 519 753 202.23 168 7
Сегмент за облигации 502 508 993.98 3 2
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 114 117 191 971.21 112 9
Сегмент за компенсаторни инструменти 145 807 77 980.62 51 2