Търговска активност

Търговска активност на инвестиционните посредници

В секцията се публикува информация за реализирания оборот, брой сделки и лотове на всички членове на БФБ-София месец по месец, както и с натрупване от началото на съответната година.

Търговска активност на членовете на БФБ-София месец по месец: