Секцията съдържа обобщена статистическа информация на дневна база за търговската активност и изменението на основните индекси на различни регионални пазари, с които БФБ-София има споразумение за обмяна на пазарна информация.

Регионални пазари

Секцията съдържа обобщена статистическа информация на дневна база за търговската активност и изменението на основните индекси на различни регионални пазари, с които БФБ-София има споразумение за обмяна на пазарна информация.

Българска фондова борса
Македонска фондова борса
Белградска фондова борса