Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

11-01-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление от Дружеството относно поетапно възстановяване на производството, принудително спряно през декември 2017 г. поради липса на суровина.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-12-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление от Дружеството относно причини за принудително спиране на производството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News