Данни за емитента и емисията

Спарки Елтос АД-Ловеч

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код SL9
ISIN код на емисията BG11ELLOAT15
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 39 985 608
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 06-05-1998
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 05-07-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
SL9   0.2540          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от