Данни за емитента и емисията

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код BGX
ISIN код на емисията BG9000011163
Вид ценни книжа дялове
Брой ценни книжа 25 230 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 27-09-2016
Пазар Сегмент за борсово търгувани продукти

Последен паричен дивидент
За година
Дивидент
Дата на ОС
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
BGX 490 1.0770 1.0680 1.0700 1.0680 1.0683 -0.84

Индикативна Нетна Стойност на Активите

Борсов код Дата Час Индикативна НСА на дял Индикативна НСА на БТФ Брой дялове в обръщение
BGX 23-10-2018 10:10:00 1.0850 BGN 27 380 718 25 230 000
BGX 23-10-2018 11:10:00 1.0700 BGN 26 989 215 25 230 000
BGX 23-10-2018 12:10:00 1.0660 BGN 26 901 413 25 230 000


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от