Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 3MZ
ISIN код на емисията BG11SVSVAT11
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 31 754 944
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 14-05-1998
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 20-06-2018
Начална дата на изплащане 01-08-2018
Брутен дивидент 0.0310
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.0295
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 3.1000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 0.6080

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3MZ 285 5.1000 5.0500 5.0500 5.0500 5.0500 -0.98


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от