Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 18.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.04.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.04.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2008