Данни за емитента и емисията

Адванс Терафонд АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 6A6
ISIN код на емисията BG1100025052
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 85 110 091
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 02-08-2005
Пазар Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 30-05-2017
Начална дата на изплащане 27-06-2017
Брутен дивидент 0.1700
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.1615
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 17.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 7.6580

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
6A6   2.2200          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от