Данни за емитента и емисията

Адванс Терафонд АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 6A6
ISIN код на емисията BG1100025052
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 85 110 091
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 02-08-2005
Пазар Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 29-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент 0.1060
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.1007
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 10.6000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 5.4080

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
6A6 3 800 1.9600 1.9600 1.9600 1.9500 1.9529 0.00


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от