Данни за емитента и емисията

Монбат АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5MB
ISIN код на емисията BG1100075065
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 39 000 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 03-01-2007
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 26-06-2017
Начална дата на изплащане 18-09-2017
Брутен дивидент 0.2820
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2679
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 28.2000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 2.6360

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5MB   10.7000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от