Данни за емитента и емисията

Монбат АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5MB
ISIN код на емисията BG1100075065
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 39 000 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 03-01-2007
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 25-06-0218
Начална дата на изплащане 25-07-2018
Брутен дивидент 0.1923
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.1827
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 19.2300
Брутен дивидент / текуща цена (%) 2.6160

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5MB 266 7.3500 7.2000 7.3500 7.2000 7.3015 -2.04


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от