Данни за емитента и емисията

Софарма АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 3JR
ISIN код на емисията BG11SOSOBT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 134 797 899
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 20-01-1998
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2018
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 14-09-2018
Начална дата на изплащане 22-10-2018
Брутен дивидент 0.0500
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.0475
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 5.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 1.3260

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3JR 7 209 3.7700 3.7600 3.7700 3.7500 3.7629 -0.27


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от