Данни за емитента и емисията

Софарма АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 3JR
ISIN код на емисията BG11SOSOBT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 134 797 899
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 20-01-1998
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 02-06-2017
Начална дата на изплащане 24-07-2017
Брутен дивидент 0.1000
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.0950
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 10.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 2.3420

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3JR   4.2700          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от