Прессъобщения

Прессъобщения


23-10-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ организира представяне на резултатите на дружеството за третото тримесечие
15-10-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира приемът на документи по ваучерната схема за подпомагане на МСП
11-10-2018 Съобщение от БФБ-София
Тримесечни бюлетини със статистическа информация за третото тримесечие на 2018г
09-10-2018 Съобщение от БФБ-София
Решение на СД на БФБ за непровеждане на търговска сесия на 31.12.2018г.
27-08-2018 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен консолидиран отчет на Група Българска фондова борса - София за първата половина на 2018
06-08-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Българска фондова борса приветства Градус като публична компания
31-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Българска фондова борса представи резултатите си за първата половина на 2018 година
27-07-2018 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен индивидуален отчет на Българска фондова борса за първата половина на 2018
24-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на Борсата за първата половина на 2018
13-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия за излизане на фондовата борса
10-07-2018 Съобщение от БФБ-София
Тримесечни бюлетини със статистическа информация за второто тримесечие на 2018г
26-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Над 20 от най-динамичните компании участваха в семинар по програма ELITE на Лондонската борса
21-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
SEE Link и Raiffeisen Bank International подписаха меморандум за разбирателство
14-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Регистрация за участие в ОСА на "БФБ-София" АД чрез електронни средства
12-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Първично публично предлагане на акциите на Градус АД – Стара Загора през търговската система Xetra
11-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Шестнадесет инвестиционни посредници се включват в инициативата "Ден за акции" (обновена)
01-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Първично публично предлагане на БФБ – София АД през търговската система Xetra
28-05-2018 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група БФБ-София публикува междинен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 година
28-05-2018 Прессъобщение от БФБ-София
На 13 юни за четвърти път ще се проведе "Ден за акции" на БФБ-София
04-05-2018 Съобщение от БФБ-София
Промяна в представителството на дъщерното дружество "Сервиз финансови пазари" ЕООД

Архив