Прессъобщения

Прессъобщения


06-08-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Българска фондова борса приветства Градус като публична компания
31-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Българска фондова борса представи резултатите си за първата половина на 2018 година
27-07-2018 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен индивидуален отчет на Българска фондова борса за първата половина на 2018
24-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на Борсата за първата половина на 2018
13-07-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия за излизане на фондовата борса
10-07-2018 Съобщение от БФБ-София
Тримесечни бюлетини със статистическа информация за второто тримесечие на 2018г
26-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Над 20 от най-динамичните компании участваха в семинар по програма ELITE на Лондонската борса
21-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
SEE Link и Raiffeisen Bank International подписаха меморандум за разбирателство
14-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Регистрация за участие в ОСА на "БФБ-София" АД чрез електронни средства
12-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Първично публично предлагане на акциите на Градус АД – Стара Загора през търговската система Xetra
11-06-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Шестнадесет инвестиционни посредници се включват в инициативата "Ден за акции" (обновена)
01-06-2018 Съобщение от БФБ-София
Първично публично предлагане на БФБ – София АД през търговската система Xetra
28-05-2018 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група БФБ-София публикува междинен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 година
28-05-2018 Прессъобщение от БФБ-София
На 13 юни за четвърти път ще се проведе "Ден за акции" на БФБ-София
04-05-2018 Съобщение от БФБ-София
Промяна в представителството на дъщерното дружество "Сервиз финансови пазари" ЕООД
03-05-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на Борсата за първото тримесечие на 2018 година
02-05-2018 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София публикува междинен отчет за първото тримесечие на 2018 година
02-05-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Наближава крайният срок за кандидатстване в Лятното училище на фондация "Атанас Буров"
25-04-2018 Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Годишен консолидиран отчет на Група БФБ-София за 2017 г.
18-04-2018 Корпоративно управление
22-та Европейска конференция за корпоративно управление ще бъде излъчвана в интернет

Архив