Прессъобщения

Прессъобщения


26-09-2017 Вътрешна информация
На проведеното днес, 26.09.2017 година, Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса - София“ АД, бяха взети следните решения:
19-09-2017 Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
19-09-2017 Публикация на поканата за свикване на ОСА
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на актуализирана покана за свикване на Извънредно ОСА на 26.09.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, пл. България № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД.
18-09-2017 Съобщение от БФБ-София
БФБ-София обяви новите си стипендианти
12-09-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Оборотът през август нарасна над седем пъти
11-09-2017 Съобщение от БФБ-София
Симулационна версия на Xetra Release 17.0
31-08-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Борсата в Сараево вече е свързана със SEE Link
29-08-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Пореден успех за стипендиантите на "БФБ-София" АД
29-08-2017 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен консолидиран отчет на Група БФБ-София за първата половина на 2017 г
24-08-2017 Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
24-08-2017 Публикация на поканата за свикване на ОСА
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 26.09.2017 г. от 10.00 ч.
15-08-2017 Вътрешна информация
Във връзка с процедурата по придобиване на 100% от капитала на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), между Българска фондова борса – София АД и Български енергиен холдинг ЕАД - едноличен собственик на капитала на БНЕБ - бе договорена цена на придобиване в размер на 5 200 000 лева.
14-08-2017 Прессъобщение от БФБ-София
С ръст от 23% за 2017 г. SOFIX е сред най-добре представящите се индекси в региона и Европа
02-08-2017 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София представи резултатите на дружеството за първата половина на 2017
02-08-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Борсата в Баня Лука се свърза със системата SEE Link
31-07-2017 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Ръст на капитализацията и индексите през първата половина на 2017 г.
27-07-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Предстоящо представяне на резултатите на БФБ-София АД за първата половина на 2017 година
19-07-2017 Съобщение от БФБ-София
Техническа грешка в дневния бюлетин за 18.07.2017г
18-07-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на дружеството за първата половина на 2017
18-07-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Очаква се ДЦК да се търгуват на БФБ-София от октомври

Архив