Прессъобщения

Прессъобщения


09-02-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София представи резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 година
05-02-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София придоби Българската независима енергийна борса
31-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Европейската комисия одобри БФБ-София като подходящ купувач за енергийната борса
30-01-2018 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София АД публикува индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2017 година
29-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София напомня за предстоящото представяне на резултатите за четвъртото тримесечие
25-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017
18-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София отчете успешна година и отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати през 2017
17-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира търговията с дялове на четири нови борсово търгувани фонда върху индекси
05-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Tримесечни бюлетини със статистическа информация за четвъртото тримесечие на 2017г
03-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София публикува корпоративен календар за 2018 година
02-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Съобщение от БФБ-София относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно определени максимални стойности на съотношението на неизпълнените поръчки (OTR)
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно „айсберг” поръчките в Xetra
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
05-12-2017 Съобщение от БФБ-София
БФБ - София АД обявява конкурс за длъжността Експерт в дирекция "Търговия, емитенти и членство"
27-11-2017 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен консолидиран отчет на Група БФБ-София за третото тримесечие на 2017 г.
15-11-2017 Предстоящо събитие
Aктуализация на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0
01-11-2017 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София и Централен депозитар с инициатива за повишаване на интереса към регулирания пазар на ДЦК
27-10-2017 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София публикува отчета си за третото тримесечие на 2017 година
27-10-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на БФБ-София АД за третото тримесечие

Архив