Прессъобщения

Прессъобщения


15-11-2017 Предстоящо събитие
Aктуализация на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0
01-11-2017 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София и Централен депозитар с инициатива за повишаване на интереса към регулирания пазар на ДЦК
27-10-2017 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София публикува отчета си за третото тримесечие на 2017 година
27-10-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на БФБ-София АД за третото тримесечие
24-10-2017 Вътрешна информация
На проведеното на 26.09.2017 г. извънредно общо събрание на акционерите на БФБ-София АД беше взето решение г-н Георги Български да бъде освободен като член на Съвета на директорите, а г-жа Маринела Петрова да бъде избрана за член на Съвета на директорите до края на текущия мандат. След като на 17.10.2017 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, днес, 24.10.2017 година, в Търговския регистър бяха вписани промените в състава на Съвета на директорите на дружеството.
24-10-2017 Развитие на информационните услуги и продукти на БФБ-София
Начало на търговията с ДЦК на борсата
24-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Oбучение на тема „Adaptive Risk Management Methods for Practitioners”
11-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Леко повишение в пазарната капитализация на БФБ на фона на ниски обеми на търговия
09-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Симулационна версия на Xetra Release 17.1
06-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Тримесечни бюлетини със статистическа информация за третото тримесечие на 2017г.
05-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Oбучение на тема „Adaptive Risk Management Methods for Practitioners”
03-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Ръководство на потребителя на стандартния терминал Xetra Release 17.0 на английски език
03-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Публикувани документи в секцията Xetra (Търговия) на уеб страницата на Борсата
28-09-2017 Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено извънредно ОСА от 26.09.2017 г. на Българска фондова борса-София АД (BSO) са взети следните решения:
26-09-2017 Вътрешна информация
На проведеното днес, 26.09.2017 година, Извънредно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса - София“ АД, бяха взети следните решения:
19-09-2017 Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
19-09-2017 Публикация на поканата за свикване на ОСА
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на актуализирана покана за свикване на Извънредно ОСА на 26.09.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, пл. България № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД.
18-09-2017 Съобщение от БФБ-София
БФБ-София обяви новите си стипендианти
12-09-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Оборотът през август нарасна над седем пъти
11-09-2017 Съобщение от БФБ-София
Симулационна версия на Xetra Release 17.0

Архив