Сделки извън регулиран пазар

Сделки извън регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 26-09-2017
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Оборот (лв.)
5MB Монбат АД-София 3 700 5.889 21 789.30

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Оборот (лв.)
CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 9 100 11.000 100 100.00
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 1 045 617 1.530 1 599 794.01
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 1 045 600 1.040 1 087 424.00

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Оборот (лв.)
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 19 000 1.121 21 299.00
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 27 000 0.992 26 784.00
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 63 000 1.165 73 395.00

Резултати от търговската сесия за 26-09-2017 (версия в Excel)
Файлът съдържа информация за Резултати от търговската сесия за 26-09-2017, допуснати до търговия на пазар BSE (файлът се обновява динамично).

* Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats