Сделки извън регулиран пазар

Сделки извън регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 23-02-2018
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)

Резултати от търговската сесия за 23-02-2018 (версия в Excel)
Файлът съдържа информация за Резултати от търговската сесия за 23-02-2018, допуснати до търговия на пазар BSE (файлът се обновява динамично).

* Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats