Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-07-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Министерство на икономиката и Българска фондова борса дадоха днес (13 юли 2018 г.) официален старт на ваучерната схема за подкрепа на малки и средни предприятия за излизане на фондовата борса. Народният представител Делян Добрев, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и заместник-председателят на СД на БФБ Васил Големански представиха програмата и дадоха началото й с официално откриване на борсовата сесия.
Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 000 000 евро), като с днешното събитие стартира изпълнението на проект на стойност 1,6 млн. лв. На този етап целта е да се започне с първите предприятия, които да емитират ценни книжа и съответно ваучерите им да бъдат изплатени и след това има готовност да се подпише втори договор за използването на цялата предвидена сума.  Бюджетът е осигурен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Тя ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Ваучерът ще е с валидност 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от КФН и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг. Ваучерът ще се изплаща на инвестиционния посредник при осъществена успешна емисия, което означава набран капитал на стойност минимум 500 000 лв. Общите условия по процедурата са публикувани на сайта на агенцията, а през септември ще започне и физическото приемане на проектните предложения.  
Чрез новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства. Чрез тази процедура компаниите ще имат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си.
Мярката е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.