Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-05-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 13 юни ще се проведе инициативата "Ден за акции". Тя е организирана от Българска фондова борса - София и Централен депозитар и това ще бъде нейното четвърто издание. "Ден за акции" има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.
В "Деня за акции" всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в "Деня за акции," няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.