Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-03-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Изпълнителният директор на "Българска фондова борса-София" АД Иван Такев ще бъде лектор в Лятното училище на Фондация "Атанас Буров". Акцент в лекцията на г-н Такев ще бъдат водещите принципи и практики за добро корпоративно управление.
Фондацията обяви конкурс за стипендии за участие в Лятното училище съвместно със Селект Асет Мениджмънт и Карол Капитал Мениджмънт. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя.
В Лятното училище ще бъдат приети до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.
Основна тема на тазгодишното лятното училище е "Инвестиции", като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г. попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от четирите предварително зададени теми. Повече подробности за изискванията и програмата на лятното училище може да бъде намерена на интернет страницата на фондация "Атанас Буров".
Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на фондацията. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.