Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 30 януари 2018 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 година. Всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни бяха поканени да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.
Представянето беше под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Пълният запис на представянето на резултатите на БФБ-София за четвъртото тримесечие на 2017 година може да видите в Ютюб канала на Борсата.