Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за четвъртото тримесечие на 2017г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.