Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса – София АД публикува корпоративния календар на дружеството за 2018 година. Календарът е достъпен в раздела За БФБ -> За акционерите -> Корпоративен календар на уебсайта на Борсата. Следва да имате предвид, че датата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и свързаните с нея са ориентировъчни и предстои да бъдат доуточнени.