Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-10-2017 - Съобщение от БФБ-София (Развитие на информационните услуги и продукти на БФБ-София)

Съгласно правилника на БФБ, с решение на Директора по Търговия и след съгласуване със Съвета на директорите, за начална дата за стартиране на търговията с ДЦК на борсата е определена търговската сесия на 01.11.2017 г.
Началото ще бъде отбелязано с церемония по символичен старт на търговската сесия, на която са поканени да присъстват официални лица от БНБ, КФН и Министерството на финансите.
БФБ има удоволствието да покани представители на всички борсови членове от 09:30 ч. на 01.11.2017 г.