Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-10-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София напомня, че на 16 ноември (четвъртък) 2017 г. ще се проведе обучение на тема „Adaptive Risk Management Methods for Practitioners”. Курсът включва следните теми:
              - Limits of traditional risk management techniques –  a critical appraisal;
              - Risk factor diversification;
              - New risk management measures;
              - Case Study.

Курсът се организира от „Българска фондова борса – София“ АД и Пантера Солюшънс, фирма, специализирана в предоставянето на финансови консултации, на базата на разработена собствена методология. Основен лектор е Маркус Шулер, основател на Пантера Солюшънс, изпълнителен ръководител на хедж фондове, дългогодишен трейдър за реномирани банки, със специализация в търговията с дялови ценни книжа и деривативи.

Програмата за обучението може да бъде открита тук.

Курсът е целодневен, като започва от 9.00 ч в сградата на БФБ-София.
Цената на курса е 330 лв. без ДДС

Заявки за записвания можете да изпращате по е-мейл на адрес: bse@bse-sofia.bg
Таксата се заплаща до 31 октомври 2017 г. по сметката на БФБ, както следва:
Титуляр на сметката: „Българска фондова борса – София“ АД
IBAN: BG50BPBI79401041193501
BIC: BPBIBGSF
Основание за превода: Организиране на обучение на 16.11.17