Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-09-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Оборотът на основния пазар BSE през август надхвърли общия оборот за първите пет месеца на 2017 и се увеличи повече от седем пъти спрямо юли и над четири пъти и половина спрямо август 2016, достигайки 157 милиона лева. Общата пазарна капитализация спадна незначително с 0,22% в сравнение с юли, но въпреки това отбеляза ръст от 41% спрямо капитализацията в края на миналия август. Ръст имаше в капитализацията на сегмент за АДСИЦ на основния пазар BSE, а капитализацията на сегментите за акции Premium и Standard намаля. Стойностите на SOFIX и BGBX40 спаднаха незначително, а тези на BGTR30 и BGREIT се увеличиха. Оборотът бе основно с акции на дружества от браншовете Финансова и застрахователна дейност и Операции с недвижими имоти.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за август 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.