Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-09-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД уведомява, че в секцията Xetra (Търговия) на уеб-сайта на борсата е публикуванa симулационна версия на Xetra Release 17.0. За да бъде осъществено инсталиране на Xetra 17 Simulation, следва да се изтегли инсталационният файл от  следния линк :
http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra-Simulation/xetrar170s.msi
За повече информация можете да се обръщате към дирекция „Информационни технологии” на тел. 02/8108071 или 8108072.