Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-08-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

От 31 август 2017 година, Фондовата борса в Сараево е активен член на регионалната платформа за насочване на поръчки SEE Link. В началото на годината борсата изяви намерението да се присъедини към платформата и вече е оперативно свързана с нея. Това е седмата борса, която се включва в SEE Link.
След присъединяването на борсата в Сараево, SEE Link вече дава достъп до общ пазар с капитализация от над 52 милиарда долара и повече от 1200 инструмента, които отговарят на условията за търговия.
В момента фондовата борса в Атина се подготвя за свързване към SEE Link.