Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-08-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 31 юли 2017 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за първата половина на 2017 година. Иво Станков, директор за връзки с инвеститорите и Иван Такев, изпълнителен директор, представиха на зрителите доклада на борса за първата половина на годината, напредъка на текущите проекти и плановете за развитие на БФБ.
Представянето бе под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Видео от уебинара е качено в Youtube канала на "БФБ-София" АД.