Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Общата пазарна капитализация на основния пазар BSE се увеличи с 2,88% в сравнение с предходния май и с 44,65% в сравнение с юни 2016 година. Ръст имаше в капитализацията на всички сегменти, с изключение на капитализацията на сегмента за АДСИЦ, която е най-ниска в абсолютна стойност. Най-значително в относителна стойност бе нарастването от 4,87% в капитализацията на сегмент акции Premium, а спрямо юни 2016 година капитализацията на сегмент за акции Permium нарасна с близо 75%. Оборотът с инструменти, търгувани на сегмент акции Premium отбеляза най-висок ръст от 380% в сравнение с оборота през май, а оборотът на сегмент акции Standard се повиши със 75%. Сред индексите най-висок ръст имаше при стойността на SOFIX - 6,39% в сравнение с предходния май и впечатляващите 54% в сравнение с юни 2016. SOFIX е трети по ръст в Централна и Източна Европа през юни, завръщайки се сред челните три места в класацията. Стойностите на всички индекси, изчислявани от Борсата, се повишиха.
Оборотът нарасна почти два пъти в сравнение с предходния месец до 28,2 милиона евро, а в сравнение с юни 2016 година ръстът бе от 67%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за юни 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.