Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-06-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Общата пазарна капитализация на основния пазар BSE се увеличи с 0,25% в сравнение с предходния април и с 42,24% в сравнение с май 2016 година. Ръст имаше в капитализацията на всички сегменти. Най-значително в относителна стойност бе нарастването от 2,68% в капитализацията на сегмент за акционерни дружества със специална инвестиционна цел, а спрямо май 2016 година капитализацията на сегмент за акции Permium нарасна почти двойно. Сред индексите най-впечатляваща промяна от 50% сравнение с май 2016 отбеляза стойността на SOFIX, докато през май движението на индексите бе разнопосочно.
Оборотът нарасна незначително с около един процент в сравнение с предходния месец до 14,7 милиона евро, а в сравнение с май 2016 година ръстът бе с внушителните 218%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за май 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.