Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-05-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На втори май 2017 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за първото тримесечие на 2017 година. Иво Станков, директор за връзки с инвеститорите и Георги Български, член на съвета на директорите на Борсата, представиха на инвеститорите доклада на борса за първото тримесечие на 2017 година, напредъка на текущите проекти и планове за развитие на БФБ.
Представянето бе под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Видео от уебинара е качено в Youtube канала на „БФБ-София“ АД.