Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-04-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"Българска фондова борса-София" АД изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Проектът на Правила за изчисляване на индексите на Българска фондова борса – София АД е публикуван на сайта на Борсата.
Ръководството на Борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. "БФБ-София" АД е убедено, че промените в правилата, постигнати съвместно с всички заинтересовани страни от общността, са стъпка в посока успешното развитие на българския капиталов пазар.
БФБ-София вече изпрати на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата. Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и изпратят становищата си до Борсата до края на май.