Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-04-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Увеличаване на ликвидността на регионалната платформа за търговия с ценни книжа SEE Link, разширяването й с включване на нови фондови борси и брокери, решаване на проблемите с трансграничния клиринг и сетълмент са част от темите, които днес се обсъждат на Международна конференция за SEE Link в Белград, Сърбия. Във форума участват над 70 делегати от Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора.
Пазарната капитализация на SEE Link надхвърля 38,5 милиарда долара, което доказва, че пионерските усилия на създаването на съвместна платформа за търговия на борсите в Любляна, Загреб, Белград, Скопие и София имат отлична перспектива, каза по време на откриването на Конференцията Иван Такев, председател на Надзорния съвет на SEE Link и изпълнителен директор на Българска фондова борса – София.
Иван Такев отбеляза също, че след като по-голямата част от техническите и институционални пречки пред SEE Link са преодолени, сега на дневен ред е увеличаването на видимостта на регионалния пазар чрез общи инициативи и форуми като днешния.
Делегатите се съгласиха, че е необходимо да се решат още някои правни и организационни проблеми свързани с платформата, за да достигне тя пълния си потенциал. Модераторът на дискусията Ивана Гаджич, председател на УС на Загребската фондова борса, подчерта, че това е един дълъг процес, който изисква много усилия от страна на всички участници на регионалния капиталов пазар.
Въпреки че фондовите пазари не са свързани чрез съвместна собственост, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие, те са успели да създадат устойчива платформа, чието значение за икономиките на страните-членки и включените компании скоро ще бъде видно, това е мнението, около което се обединяват участниците в Конференцията.