Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 15 май (понеделник) 2017 г. в БФБ ще се проведе обучение на тема „Building Global Multi-asset Portfolios”. Курсът включва:
  - Asset Allocation and Myths;
  - Going Global;
  - Diversifying With Investable Indices;
  - Case Study.

Курсът се организира от Българската Асоциация на Управляващите Дружества, „Българска фондова борса – София“ АД и Пантера Солюшънс, фирма, специализирана в предоставянето на финансови консултации, на базата на разработена собствена методология. Лектор е известния експерт в областта на капиталовите пазари, преподавател в Международния университет в Монако и старши консултант в Panthera Solutions, професор Gregory Gadzinski .

Програмата за обучението може да бъде открита тук.

Курсът е целодневен, като започва от 9.00 ч.

Крайният срок за записване е 28.04.2017 г.

Цената на курса при ранно записване (до 13 април 2017г. включително) е 300 лв. без ДДС. След тази дата цената на курса е 330 лв. без ДДС.

Заявки за записвания можете да изпращате по е-мейл на адрес: jichev@baud.bg или bse@bse-sofia.bg

Таксата се заплаща до 28 април 2017 г. по сметката на БФБ, както следва:
  Титуляр на сметката: „Българска фондова борса – София“ АД
  IBAN: BG50BPBI79401041193501
  BIC: BPBIBGSF
  Основание за превода: Организиране на обучение на 15.5.17