Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Служебните министър на икономиката и заместник-министър на енергетиката г-н Теодор Седларски и г-н Константин Делисивков заедно с ръководствата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар дадоха официален старт на инициативата "Ден за акции". Официалните лица откриха тържествено борсовата сесия тази сутрин, като така изразиха подкрепата си за развитието на капиталовия пазар в страната.
Днес всички индивидуални инвеститори (физически лица) могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени на 16 март поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лeва на единична изпълнена поръчка.
Осемнадесет инвестиционни посредници участват в третото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар "Ден за акции".
Повече информация за "Деня за акции" можете да намерите на интернет страницата на БФБ-София.