Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Служебният министър на икономиката г-н Теодор Седларски посети Българска фондова борса - София и проведе среща с ръководството на институцията. На срещата бяха обсъдени мерките, залегнали в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и възможността част от тях да бъдат реализирани през мандата на служебното правителство. Акцент беше и темата за ефективното използване на механизмите на капиталовите пазари при осигуряване на финансирането на компании с държавно участие.
Преди срещата министър Седларски и официални представители на БФБ-София дадоха начало на борсовата сесия.