Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българската медийна компания SeeNews стана партньор на регионалната иновативна платформа за търговия с ценни книжа SEE Link. Новини за пазарите на SEE Link вече се публикуват на уебсайта на платформата.
Повече от 15 години SeeNews предоставя икономически новини и анализи за професионалисти от бизнеса, финансовия сектор и промишлеността, като обхваща единадесет страни от Югоизточна Европа. SeeNews изготвя фирмени профили, секторни и макро-икономически анализи, както и по поръчка бизнес и икономически изследвания, необходими на компании и организации, които искат да инвестират или вече оперират в Югоизточна Европа.