Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Общата пазарна капитализация се увеличи с 4,36% в сравнение с предходния декември и със 17,38% в сравнение с януари 2016 година. Ръст имаше в капитализацията на всички сегменти на основния пазар BSE. Най-значително в относителна стойност бе нарастването от 5,33% в капитализацията на сегмент за акции Premium, а капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация, се увеличи с 4,06%. Най-впечатляващ сред индексите бе скокът от 34% в стойността на SOFIX в сравнение с януари 2016, докато BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 29% и 27% съответно.
Оборотът намаля значително с близо 79% до 11,3 милиона евро в сравнение с предходния месец, а в сравнение с януари 2016 година спадът бе от 19%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за януари 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.