Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

След като фондовите борси в Белград и Любляна станаха активни членове на регионалната платформа за търговия на ценни книжа SEE Link в края на 2016 г., съставът на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI беше преразгледан с цел да се включат нови компании, така че да има по-широко представителство на регионалния пазар.
Акциите на 6 компании от Сърбия и Словения от днес влизат в състава на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI, а именно:
- Energoprojekt holding a.d., Beograd (Belgrade Stock Exchange)
- NIS a.d. Novi Sad (Belgrade Stock Exchange)
- Gorenje, d.d., Velenje (Ljubljana Stock Exchange)
- Krka, d. d., Novo mesto (Ljubljana Stock Exchange)
- Petrol, d.d., Ljubljana(Ljubljana Stock Exchange)
- Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana (Ljubljana Stock Exchange)
Taka компаниите, които съставляват индексите, вече наброяват 16, а пълният списък може да видите на интернет страницата на SEE Link.
Изчисляването на индексите с нов състав започва от днес, 16 януари 2017 г.