Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

През декември капитализацията на основния пазар нарасна с 6,08% в сравнение с предходния месец и с над 10% спрямо декември 2015. Най-голям бе ръстът на сегмент за акции Premium: 6,33% за месец и 38,73% за година. Значителен ръст от 6,31% спрямо ноември имаше в капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация.
Оборотът също нарасна с близо 80% в сравнение с предходния месец от 57,5 милиона лева до 103,4 милиона лева. В сравнение с оборота през миналия декември в размер на 50,7 милиона лева, нарастването бе повече от двукратно. Най-впечатляващ бе ръстът от 241% на оборота спрямо ноември при инструментите, регистрирани на сегмент за акции Standard, който формира над 54% от общия оборот.
Всички индекси повишиха стойността си. Най-сериозен бе ръстът спрямо ноември при BGBX40: 4,63%. В сравнение с декември 2015 нарастването бе най-значително при SOFIX: 27,24%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за декември 2016 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.