Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-12-2016 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

През ноември 2016 година капитализацията на основния пазар нарасна с 3,2% в сравнение с предходния месец и с близо 10% в сравнение с респективния месец на 2015 година. Най-голям бе ръстът на сегмент Премиум: 5,7% за месец и 38,7% за дванадесет месеца.
Оборотът също нарасна близо три пъти и половина в сравнение с октомври от 16,3 до 57,5 милиона лева. В сравнение с оборота през ноември 2015 в размер 17,4 милиона лева, нарастването бе над три пъти. Най-впечатляващ бе ръстът на оборота при инструментите, регистрирани на сегмент Премиум: 1 084% спрямо ноември миналата година и 478% спрямо октомври 2016. Незначително намаление в оборота през ноември имаше единствено на сегмента за компенсаторни инструменти.
Всички индекси, с изключение на BGREIT, повишиха стойността си. Най-сериозен бе ръстът на месечна база при SOFIX: 5,83%. В сравнение с ноември 2015 нарастването на основния индекс бе още по-красноречиво: 29,22%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за ноември 2016 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.