Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-12-2016 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Фондовата борса в Любляна, Словения  от днес е активен член на регионалната иновационна платформа за търговия на ценни книжа – SEE Link.
Словенският оператор се включва броени дни след като към SEE Link се присъедини Белградската борса. Така платформата вече позволява да се извършва търговия с ценни книжа на пет регионални пазара.
С оперативното свързване и на борсата в Любляна, SEE Link вече дава достъп до пазар с обща капитализация от над 38,5 милиарда долара и повече от 500 ценни книжа, които отговарят на условията за търговия. Общо 27 инвестиционни посредници имат право да търгуват чрез SEE Link. В допълнение седем члена на Белградската борса са в процес на получаване на членство.
Още три борси се подготвят за свързване към SEE Link: тези в Атина, Баня Лука и Черна гора.