Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-12-2016 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

От днес фондовата борса в Белград е активен член на регионалната иновативна платформа за търговия на ценни книжа SEE Link. През февруари борсата заяви намерението си да се присъедини към SEE Link и вече е оперативно свързана с нея. В резултат SEE Link се разраства на четири регионални пазара, като съвсем скоро се очаква включването и на борсата в Любляна, Словения.
SEE Link e проект, стартиран от борсите в България, Македония и Хърватия, с цел да се създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа, листвани на тези пазари. През 2014 трите борси регистрираха обща компания със седалище в Скопие. В момента още четири борси се подготвят за свързване към платформата: Любляна, Атина, Баня Лука и Черна гора.