Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

01-12-2016 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес ръководствата на емитента Алтерко АД и Българска фондова борса-София АД тържествено дадоха началото на търговията с акции на дружеството. Броят акции, обект на първично публично предлагане, е 1.5 милиона с номинална стойност един лев всяка. Общият размер на емисията е 15 милиона акции. Книжата на Алтерко се търгуват под борсов код А4L.
Алтерко е българско холдингово дружество, което предоставя мобилни услуги с висока добавена стойност в над 15 страни от Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 специалисти в офисите й България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Алтерко планира с набраните средства от първичното публично предлагане да продължи да инвестира основно в разработване на иновационни продукти и услуги.
IPO-то на Алтерко е второто на ИТ компания за близо година, след като почти по същото време през 2015 г. успешно IPO на Българска фондова борса реализира софтуерния разработчик Сирма Груп Холдинг.
Снимки от церемонията можете да свалите от този линк: https://goo.gl/YgwtLP