Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На 08.08.2018 г. е подписан договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. България от бул. Фритьоф Нансен до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Общата стойност на поръчката е 11 576 408.45 лева, финасирането е за сметка на Републиканския бюджет, срокът за изпълнение - 135 календарни дни.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News