Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) уведомява, че не е извършило лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, дължимо към 15.05.2018 г.
16-05-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София (FSPA) с ISIN код BG2100006159, Ви информираме, че считано от 17.05.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.