Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.12.2017 г. от ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB), емисия с ISIN код BG2100019137.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата