Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление от Дружеството относно поетапно възстановяване на производството, принудително спряно през декември 2017 г. поради липса на суровина.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News